เครื่องบันทึกเวลาทำงานเพิ่มผลผลิต

เครื่องบันทึกเวลาทำงาน การเข้าร่วมประชุมเวลา เวลาคือสาระสำคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของปัจจุบัน ในพื้นที่นี้ Time Attendance Recording Systems มีมาในสมัยและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเกือบทุกองค์กรและสถานประกอบการทั่วโลก การเข้าร่วมประชุมเวลาเป็นเกณฑ์หลักในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานในสำนักงานทุกแห่ง

การเพิ่มระดับประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรมใด ๆ ทั่วโลก อาจเป็นสำนักงานหน่วยการผลิตหรือสถานประกอบการอื่น ๆ ทุกองค์กรพยายามที่จะบรรลุเกณฑ์ทั้งสองนี้เพื่อรักษาระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา ในหน่วยการผลิตการผลิตถือเป็นกิจกรรมหลักที่ผลิตสินค้าตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ในทำนองเดียวกันในแต่ละแผนกแต่ละแผนกมีกิจกรรมที่ก้าวหน้าสำหรับองค์กร การเข้าร่วมของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การเข้าร่วมงานของพนักงานจะพิจารณาจากการกำหนดเวลาใน และออก  พนักงานต้องทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดระหว่างวันและเวลาเข้าร่วมประชุมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพของพนักงาน การบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายวิธีในการรักษาประสิทธิภาพของพนักงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นวิธีการเก่าที่พนักงานลงทำการเข้าร่วมประชุมด้วยการลงนามและกล่าวถึงเวลาในการเข้าร่วมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามระบบเทคโนโลยีเครื่องบันทึกการเวลาทำงานได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ในการเข้าร่วมประชุมเวลาในการเข้าร่วมประชุมของพนักงาน ผู้ผลิตจำนวนมากผลิตระบบการบันทึกการเข้างานแบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบันทึกเวลาทำงานประชุมเหล่านี้เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่อยู่ภายในสำนักงาน พนักงานจะได้รับบัตรบาร์โค้ดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยชื่อรหัสพนักงานและรหัสแผนก เมื่อเข้ามาลูกจ้าง swipes บัตรของเขาและย้ายเข้าและในขณะที่การย้ายออกเขา swipes อีกครั้งบัตรของเขา คอมพิวเตอร์ส่วนกลางทำงานกับซอฟต์แวร์การเข้าร่วมประชุมเวลาซึ่งทันทีหยิบข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและลงทะเบียนเวลาของการเข้าและออก ซอฟท์แวร์เข้าชั้นเรียนมีถิ่นที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

ความก้าวหน้าในเครื่องบันทึกเวลาทำงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบเหล่านี้ล้าสมัยเนื่องจากระบบที่ทันสมัยเป็นพิเศษไม่จำเป็นต้องให้พนักงานรูดบัตรของเขา แต่ระบบต่างๆจะมีเครื่องบันทึกเวลาทำงาน ที่ติดตั้งอยู่ภายในซึ่งระบบจะระบุพนักงานโดยที่ใบหน้าของเขา ด้วยวิธีนี้พนักงานต้องมาก่อนระบบซึ่งใบหน้าของเขาจะจับคู่กับรูปถ่ายของเขาที่มีอยู่ในบันทึกของสำนักงาน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการจดจำใบหน้าเป็นหนึ่งในเทคนิคขั้นสูงที่ดีที่สุดและเป็นระบบพิสูจน์คนโง่ ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสเข้าร่วมงานพร็อกซี่ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถรูดบัตรพนักงานคนอื่นได้ การควบคุมการเข้าถึง ดูสินค้าเพิ่มเติม https://www.siamfingerscan.com/

Comments are closed.