การ์ดแต่งงานเป็นปราการด่านแรก ที่สร้างความประทับใจแรกที่ผู้ร่วมงานสัมผัสได้

 

การ์ดแต่งงานเป็นเสมือนตัวแทน กล่าวเชื้อเชิญบุคคลสำคัญ เปรียบเสมือนพยานแห่งรักของคุณ ซึ่่งเป็นสาส์นบอกเล่าให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดของพิธีแต่งงานครั้งนี้ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงปราการด่านแรก ที่สร้างความประทับใจแรกที่ผู้ร่วมงานสัมผัสได้และรูปแบบการ์ดยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ครอบครัวทั้งสองฝ่าย เช่นความหรูหรา ความเรียบง่าย หรือความสดใสความสนุกสนานเป็นกันเอง การ์ดแต่งงานจึงมีความสำคัญมากกว่าจดหมายแจ้งข่าว ในวาระสำคัญเช่นนี้ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาอันมีค่าช่วงก่อนงานแต่งงาน ควรเตรียมรายละเอียดที่จะระบุในการ์ดแต่งงาน และวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

การเตรียมข้อมูลในการ์ดแต่งงาน และจำนวนการ์ดแต่งงาน

รายชื่อบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดพิมพ์การ์ดแต่งงาน เช่น เริ่มจากประธาน(ถ้ามี) ชื่อ-สกุลเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าบ่าว-เจ้าสาวชื่อ-สกุลผจ้าบ่าว-เจ้าสาว สถานที่จัดงาน รวมถึงงานหมั้น(ถ้ามี) ลักษณะการจัดเลี้ยง เช่น ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ หรือโต๊ะจีน และจำนวนการ์ดแต่งงานที่ต้องใช้

การเลือกรูปแบบการ์ดแต่งงาน

รูปแบบหรือวัสดุที่ใช้ทำการ์ดเชิญก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เริ่มจากประเภทของการ์ดแต่งงานว่าคู่ของคุณต้องการแบบใด การ์ดแต่งงานสำเร็จรูปหรือ การ์ดสั่งผลิตโดยเฉพาะโดยที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบได้เอง ชนิดของกระดาษที่พิมพ์ โทนสีของการ์ด และซอง รูปแบบ และโทนสีตัวอักษรที่พิมพ์

การเตรียมรายชื่อแขกที่มาร่วมงาน

– ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดรายชื่อแขกสำหรัรบพิมพ์ลงบนซอง สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องของข้อมูลบนการ์ด เช่นความถูกต้องของการสะกดชื่อ – สกุล รายชื่อแขกที่สำหรับพิมพ์ลงบซอง การตรวจทานก่อนการพิมพ์ จึงควรทำอย่างพิถีพิถัน โดยช่วยกันทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนื่องจากข้อมูลมักจะได้มาจากทั้งสองฝ่าย
– สำหรับระยะเวลาการผลิตมักขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการ์ดแต่งงานจึงควรติดต่อกับผู้ผลิตการ์ดแต่งงานแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันแต่ง อย่างน้อย 4 – 6 สัปดาห์
– ที่สำคัญที่สุดคุณควรหาร้านที่ไว้ใจได้ในการพิมพ์การ์ดแต่งงานของคุณ ทั้งคุณภาพ ราคา และการตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้ถือ เป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกหรือตัดสินใจการผลิตสาส์นรักของคุณครั้งนี้

Comments are closed.