ศธ.เตรียม ชง เป็นครูได้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เผยว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาการขาดแคลนครู แต่ไม่สามารถที่จะจ้างคนเก่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต มาเป็นครูได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายเป็นปัญหาและสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร ตนจึงได้มอบให้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปตั้งวงพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม โดยจะให้มีการแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อคปัญหาให้ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถทางวิชาชีพนั้นๆ สามารถเป็นครูได้

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เผยว่า ทางครุสภาได้มีข้อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 44 ของพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแต่เดิมจะต้องมีคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยไม่มีความยืดหยุ่น ทั้งนี้จะมีการเสนอให้มีการแก้ไขและให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนทีร่จะนำเรื่องเข้าสภาต่อไป

Comments are closed.