การเรียน ged อาจผ่านการทดสอบเพราะครูมือโปรได้จริงหรือไม่

เรียน ged ก่อนกำหนดจะไปสอบอาจจะช่วยให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบได้ ด้วยเหตุหลายอย่างต่อจากนี้ไป

การเรียน GED จำต้องเลือกเฟ้นที่ที่ดีเป็นสถาบันแห่งแรกๆในไทย เพราะฉะนั้นจะมีแหล่งข่าวสาร ตำรา และความรู้ในอนุศาสน์ที่ ลึกกว่าที่อื่น การสอบ GED ในประเทศไทยปัจจุบันนี้คือการใช้เนื้อหาสาระแบบปี 2002 (แต่ในสหรัฐฯใช้ปี 2014) เพราะฉะนั้นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนของปี 2002 จะหาลำบาก แต่มี่ที่เปิดสอน GED มาตั้งแต่ปี 2000 อย่างนั้นจึงมีหนังสือให้คัดเลือกมากกว่า

มีการสอนเรียน ged  พัฒนาการสอนแบบ 5 สัปดาห์ที่สถาบันเป็นส่วนใหญ่ใช้สอน ตั้งใจปรับปรุงระบบการสอบแบบเปรียบเสมือนจริงๆให้ผู้เรียนได้ลองสอบ มีระบบการศึกษาเสริมแบบ SELF ที่ให้นักเรียนมาเล่าเรียนพิจารณาได้  หากศึกษาเล่าเรียนแล้วสอบไม่ผ่าน ยังยอมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ซ้ำได้ถ้านักเรียนมาเล่าเรียนในวิชานั้นไม่น้อยกว่า 80% และมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน + ยังมีที่ว่างเปล่าในคอร์สถัดไป ถ้าหากไม่ว่างแน่นอน จะตรวจดูหลักสูตรของสาขาอื่นๆ  เพราะเช่นนั้นจึงมีโอกาสได้เล่าเรียนอยู่เรื่อยๆ มี Counselor ที่จะคอยสนับสนุนด้านการหาความรู้ การลงสมัครสอบ การเกาะติดผล ตลอดจนเกื้อกูลให้สอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ เช่นนี้ไม่มีค่าใช้สอยเพิ่มเติมเว้นแต่ภาษีในการสอบพร้อมทั้งเกาะติดผลที่ควรสะสางแก่องค์กรที่เกี่ยวโยงแค่นั้น

แล้วเข้าใจใช่ไหม ? การสอบ GED พร้อมด้วยเรียน ged นั้นแตกต่างไม่มากการสอบ GED คือแบบ Multiple Choice เป็นเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่วิชา Writing ที่มีการเขียน Essay ด้วย ถ้าจะสอบ GED ให้ผ่านการทดสอบจักควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า 410 ในแต่ละวิชา คะแนนเต็มในแต่ละวิชาเป็น 800 พร้อมทั้งคะแนนรวม 5 วิชาไม่น้อยกว่า 2,250 แต้ม จากสถิติ วิชาที่ผู้เรียนไทยค่อนข้างทำแต้มได้มักจะดีเป็น วิชาเลข และ วิทย์ ส่วนวิชาที่ยุ่งยากยิ่งคือ การอ่าน ที่มีชัย การเขียน ไป

เมื่อผ่านการทดสอบจะได้งานพิมพ์ 2 อย่างคือ Transcript พร้อมทั้ง Diploma ซึ่งควรนำเอกสารทั้งคู่นี้ไปใช้สมัครสอบเข้าวิทยาลัยเพราะมิจำเป็นต้องพาไปเทียบวุฒิ แค่นี้เองการสอบ ged สนใจติดต่อ http://www.gedthai.com